நியூசிலாந்தில் புத்தாண்டு மலர்ந்தது!

0
27
Article Top Ad

உலகிலேயே நியூசிலாந்து நாட்டில்தான் முதன்முதலாக புத்தாண்டு பிறக்கும்.

இந்நிலையில், நியூசிலாந்தில் 2023 புத்தாண்டு பிறந்துள்ளது. நியூசிலாந்து மக்கள் வாணவேடிக்கையுடன் புத்தாண்டை வரவேற்றனர்.

2023 புத்தாண்டு இனிய ஆண்டாக அமைய வேண்டும் என மக்கள் புத்தாண்டை வரவேற்றுள்ளனர்.